Werkwijze

De eerste stap is het aanleveren van gegevens. Het aantal ruimten waar een plattegrond moet komen, de basis veiligheidsvoorzieningen (vluchtwegaanduidingen, blusmiddelen e.d.), en een liefst digitale (eenvoudige) bouwtekening vormen de basis.

Het aantal plattegronden wordt gebaseerd op de geldende normen voor verblijfsruimten, verkeersruimten, en het aantal personen dat zich in een ruimte mag bevinden en de eventueel aanwezige risico’s. De grootte en overzichtelijkheid van een ruimte speelt natuurlijk ook een rol, en u dient rekening te houden met uw gasten en/of cliĆ«nten die niet op de hoogte zijn met de aanwezige vluchtwegen. Een en ander is ook bepaald in het bouwbesluit 2012 of eerder.

De NEN 8112, 1414, ISO 3864-1 en de NEN-EN-ISO 7010 zijn bepalend voor de wijze waarop de plattegronden worden geprojecteerd, en hoe zij worden voorzien van de voorgeschreven symbolen, kleuren en informatie voor de lezer.

Tussentijds ontvangt u een concept met alle basisvoorzieningen, na controle kunnen de vluchtroutes worden ingetekend. Bij onduidelijkheden wordt altijd contact met u opgenomen.

Oplevering van de ontruimingsplattegronden houdt in dat u de afdrukken op kwaliteitspapier ontvangt, of u ontvangt ze in de vorm van PDF bestanden die u zelf print. De originele digitale versie van de plattegronden blijft eigendom van vluchtroute.net.

Extra diensten die het u gemakkelijk maken: 

  • afdrukken kunnen worden verzonden of bezorgd; 
  • lamineren is mogelijk; 
  • displays / kliklijsten zijn uit voorraad leverbaar, in elke RAL kleur op bestelling; 
  • displays en plattegronden kunnen worden gemonteerd. 

Neem contact met op met uw wensen of vragen. We helpen u graag en snel!